Praktyki zawodowe2013-04-22  
Praktyki zawodowe - Jedną z możliwych form aktywizacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia w WTZ w Rakoniewicach była organizacja praktyk zawodowych, młodzież brała w nich udział przez trzy lata. Była to jedna z form praktycznej nauki zawodu , której celem było zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy podczas spotkań z doradcą zawodowym i trenerem pracy poprzez zdobycie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe pomogły w przygotowaniu - przybliżyły wiedzę Uczestników wtz do podjęcia pracy zawodowej. To jedna z form przyuczenia do zawodu. Młodzież z Rakoniewic w latach 2009 - 2011 odbyła praktyki zawodowe ogólnopedagogiczne, które pozwalały przez trzy lata ocenić swoje możliwości i ich cechy osobowościowe do wykonywania w przyszłości wybranego zawodu. W praktykach uczestnicy bardzo chętnie brali udział w organizowanych szkoleniach bhp, spotkaniach z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy, spotkaniach z trenerem pracy. 
W czasie zajęć w warsztatach uczestnicy według ustalonego harmonogramu w zajęciach praktycznych dzielnie dojeżdżali wraz z opiekunami
 ( tj. instruktorami terapii zajęciowej ) do firm, instytucji, urzędów z którymi była wcześniej podpisana umowa. 
Niestety nie zawsze pogoda była łaskawa i świeciło słońce. Czasem padał deszcz i było chłodno, jednak praktykanci nie poddawali się i z uśmiechem mówili , że chcą pojechać na praktyki. Wśród praktykantów , którzy brali udział w zajęciach były takie osoby, które bardzo przyzwyczaiły się do jednego pracodawcy i nie chciały zmian. Każdy miał prawo wyboru wspólnie z trenerem pracy ustalali, które miejsce byłoby najbardziej odpowiednie.
 Praktykanci prowadzili zeszyt praktyk, a trener dziennik, gdzie odnotowano wszystkie informacje na temat zajęć. Uczestnicy nauczyli się wielu ciekawych umiejętności tym bardziej, że miejsca pracy były naprawdę różne. Wśród zajęć znalazła się nie tylko praca w terenie zielonym "Winnicy" . 
Uczestrnicy mieli okazję nie tylko podejrzeć i nauczyć się , ale również byli bardzo pomocni pracodawcom - korzyść była obupólna. 
Praktyki odbywały się w sklepach, kwiaciarni, hurtowniach papierniczych, myjni samochodowej, firmach, bibliotece pedagogicznej, szkole specjalnej, drukarni, stolarni. Uczestnicy zdobyli umiejętności zawodowe na poziomie podstawowym i gdyby była możliwość zatrudnienia to poradziliby sobie na pewno. Minęły już trzy lata i niestety nie możemy dłużej prosić o możliwość korzystania z dobroci pracodawców .
 Chociaż miłym zaskoczeniem było dla nas to, że trudno było się niektórym rozstać z młodzieżą. Zapraszali ich i dziękowali. 
To miłe, że powstały przyjaźnie a nie tylko obowiązki, plan czy zadania do zrealizowania.


Młodzież odbyła również praktyki w "krainie zabaw BOGILU" w Wiosce. Dbali tam o tereny zielone. Grabienie, zamiatanie, nawożenie ziemi itp. 
Obecnie Uczestnicy WTZ odbywają praktyki zawodowe w Spółdzielni Socjalnej SERCE powstałej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom SERCE