HONOROWY PREZES2016-06-15  
W 2016 r. Mirosława Sworowska zrezygnowała z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE. 
Nowym Prezesem Stowarzyszenia została Katarzyna Krysmann - kierownik WTZ.

Mirosława Sworowska  otrzymała godność HONOROWEGO PREZESA Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE  za szczególne zasługi  w krzewieniu idei stowarzyszenia, promowania jego działalności , wieloletnią od chwili powstania stowarzyszenia przykładną pracę, przekazywanie  swojej szerokiej wiedzy  i pracy  z osobami niepełnosprawnymi. 
Jej postawa moralna i dotychczasową działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności stowarzyszenia. 

Mirosława Sworowska otrzymała wyróżnienie za działalność  na rzecz ludzi niepełnosprawnych  wręczone podczas 10- lecia Powiatu Grodziskiego  - 31 marca 2009 r.