Warsztaty Terapii Zajęciowej2013-04-24  

“ZMIENI SIĘ WSZYSTKO JEŻELI TYLKO BĘDĘ MYŚLEĆ POZYTYWNIE”

( Jakub B. Bączek )

Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „SERCE” 1 marca 2000 roku. Na początku w WTZ uczestniczyło 20 uczestników, obecnie jest 50 osób.

Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarzają warunki do rozwoju i usamodzielniania uczestników. Zajęcia umożliwiają im odnalezienie siebie w środowisku ludzi tzw."pełnosprawnych " dają szansę na godne życie, a ich rodzinom niosą konkretną pomoc. Zapraszamy do odwiedzenia naszych Warsztatów, gdzie sumiennie pracujemy na aktywny odpoczynek.

W pracowniach potrafimy wykonać bardzo ciekawe i często niespotykane prace-rękodzieło. Cieszymy się kiedy uda nam się je sprzedać, dlatego organizujemy kiermasze i wystawy naszych "warsztatowych" prac. Oprócz zajęć prowadzonych w pracowniach oraz zajęć dodatkowych jak: próby kabaretu " Wótezecik", zajęć sportowych itp. często uczestniczymy w piknikach, przeglądach artystycznych i plastycznych, konkursach, olimpiadach specjalnych, turniejach, rajdach rowerowych.

Jesteśmy otwarci na otaczający nas świat, dlatego chętnie wyjeżdżamy na wycieczki, biwaki czy do teatru i kina. Często organizujemy i uczestniczymy w wyjazdach czy spotkaniach , które dają nam szansę na wspólną rehabilitację i odpoczynek co integruje "warsztatową rodzinę". Każdy może wtedy pomóc i czuć, że jest potrzebny i szanowany.

Zajęcia oraz dowóz do WTZ odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku.

Zajęcia prowadzone są w 10- ciu pracowniach tematycznych:

* pracownia gospodarstwa domowego

* pracownia artystyczna

* pracownia komputerowa

* pracownia pamiątkarska

* pracownia plastyczna

* pracownia krawiecka

* pracownia dekoracyjna

* pracownia techniczna

* pracownia witrażu

* pracownia promocji zdrowia

Dodatkowo w czasie zajęć odbywają się treningi oraz zajęcia indywidualne i grupowe:

- psychoterapeutyczne z psychologiem

- artystyczne (Kabarecik "Wótezecik", zajęcia wokalne)

- zajęcia porządkowe w siedzibie WTZ oraz w ogrodzie rekreacyjnym

- zajęcia praktyczne z trenerem pracy ( instruktorem pracowni komputerowej )

Praktyki zawodowe uczestnicy odbywają w Spółdzielni Socjalnej "SERCE" oraz w Przedszkolu z

Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach

Wymagania do przyjęcia na zajęcia w WTZ:

•     orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany, znaczny) ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej

•    zgoda uczestnictwa w zajęciach

•    arkusz zgłoszeniowy kandydata (plik do pobrania poniżej)