Deklaracja2013-04-12  
1 
  1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” obejmuje opieką ok. 130 członków, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Stowarzyszenie osobowość prawną otrzymało 27.07.1998r. Prężnie działa przy współpracy zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów, organizacji, szkół, darczyńców i wolontariuszy. Inicjatorem działalności jest Mirosława Sworowska – Honorowy Prezes Stowarzyszenia. * M. Sworowska otrzymała wyróżnienie za działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych wręczone podczas 10-lecia Powiatu Grodziskiego (31 marca 2009 r. ) * Odznaczona medalem wparcia Osób Niepełnosprawnych w Wielkopolsce (2016r.) * Wyróżniona przez członków stowarzyszenia (2016r.) za szczególne zasługi w krzewieniu idei stowarzyszenia, promowania jego działalności, wieloletnią od chwili powstania stowarzyszenia przykładną pracę, przekazywanie swojej szerokiej wiedzy i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Jej postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności stowarzyszenia. Pomoc oferowana ze strony stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych, dzieci chorych i ich rodzin realizowana jest poprzez: - organizowanie zbiórek publicznych dla chorych i niepełnosprawnych dzieci - pomoc finansowa przy zakupie leków - udział w spotkaniach, szkoleniach, pogadankach itp. - udział w szeroko rozumianych działaniach związanych z kulturą i integracja społeczną. WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, którzy wspierają nasze działania – DZIĘKUJEMY oraz prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego KRS 0000137273 Stowarzyszenie realizowało różnego rodzaju programy, m.in. prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych oraz Ogniska Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z gminy Rakoniewice. Były to m.in. programy Partner z PFRON. Poprzez projekty składane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego czy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowano szereg innych zadań, jak np. zajęcia z hipoterapii, hydroterapii, biwaki, rajdy, spotkania sportowe i pikniki integracyjne itp. Członkowie stowarzyszenia poprzez szeroko rozumiana integrację dba również o aktywny odpoczynek organizując wyjazdy i wycieczki. Zorganizowany został także wyjazd – pielgrzymka do Włoch, gdzie osoby niepełnosprawne spotkały się z papieżem J.Pawłem II. Stowarzyszenie otrzymało od Gminy Rakoniewice w użyczenie budynek, w którym znajduje się siedziba stowarzyszenia. W budynku znajduje się sala rehabilitacyjno – widowiskowa, którą organizacja wykorzystuje na zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością oraz na organizację uroczystości, spotkań integracyjnych oraz Bali Charytatywnych. Stowarzyszenie w latach 2004–2014 prowadziło Ośrodek Rekreacji „Winnica” w Rakoniewicach, gdzie terenem zielonym oraz działalnością czyli sklepikiem i wynajmem terenu oraz domku zajmowały się osoby niepełnosprawne przy pomocy opiekunów – członków stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia organizowali na Winnicy w sezonie letnim comiesięczne Pikniki Integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej. Od 1 marca 2000r. prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach, które realizują zajęcia dla 50 osób niepełnosprawnych z powiatu grodziskiego i wolsztyńskiego. Zajęcia prowadzone są w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prowadzone są formy integracji ze środowiskiem lokalnym. Działania te mają na celu kształtowanie prawidłowych postaw i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym. Osoby niepełnosprawne nie tylko nabywają umiejętności z zakresu kompetencji społecznych, ale również z zakresu samoobsługi, treningu ekonomicznego, ogólnej zaradności i podstawowych czynności związanych z aktywizacją zawodową. Młodzież z WTZ poprzez udział w zajęciach korzysta z różnych form dzięki którym rozwijają i nabywają umiejętności w różnych zakresach. Wspólnie z opiekunami organizują wyjazdy integracyjne, pikniki, rajdy, kiermasze wykonanych przez siebie prac. Prowadzone są także zajęcia artystyczne i taneczne, gdzie powstał Kabarecik „Wótezecik”. Przez kilkanaście lat działał również Zespół Taneczny o nazwie „Serduszka”, który miał okazję zaprezentować swoje umiejętności na Spotkaniu organizacji Pozarządowych Powiatu Grodziskiego z Prezydentem Aleksandrem Komorowskim. Kilka osób niepełnosprawnych, które przygotowywane były w WTZ do samodzielnego w miarę możliwości życia i samodecydowania, a także podjęcia pracy zakończyły udział w projekcie pt. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania. Dnia 5 grudnia 2013r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” z Rakoniewic przy współpracy Stowarzyszenia „Wioska” z Wioski utworzyło Spółdzielnię Socjalną „Serce” w Rakoniewicach. W spółdzielni znalazło zatrudnienie obecnie kilkanaście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie dba o współpracę z innymi podmiotami, jednostkami, instytucjami. Od 2015r. jest członkiem Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych z Poznania. Od 2018r.jest członkiem Stowarzyszenia Wielkopolskich WTZ z Poznania. ^