Walne Zebranie Sprawozdawcze2019-05-08  
W dniu 16 marca odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Serce" na którym przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania za ubiegły rok. Szczególnie wzruszającą chwilą było podziekowanie za 20 lat pracy na rzecz stowarzyszenia złożone p. Oli Tomaszewskiej