Szkolenia/kursy/ praktyki2013-06-14  
Młodzież Niepełnosprawna bardzo lubi doskonalić swoje umiejętności, kwalifikacje. Uczestnicy lubią uczyć się czegoś nowego , poznawać nowe rzeczy. Często , jeśli to możliwe korzystają z tego typu nauki.
Szkolenia to najlepszy sposób dla Uczestników WTZ, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, to szansa na rozwój. Wiedza zdobyta pozwala im spojrzeć z dystansu na swoją pracę, na swoje działania.