Warsztaty Wymiany Doświadczeń - Szewcja2013-09-19  
W dniach od 30.09.13 do 06.10.13 r. młodzież z WTZ wraz z opiekunami będzie brała udział w wizytach studyjnych w Szwecji. Innowacyjny model aktywizacji zawodowej realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych . 
Wytypowana młodzież do Spółdzielni Socjalnej skorzysta w tych dniach i przygotuje się do podjęcia pracy.
Plan :
Dzień 1 - przelot
Dzień 2 - wizyta w firmie zajmująca się cateringiem, odzieżą roboczą
Dzień 3 - wizyta w firmie zajmującej się produkcją  mydła i kosmetyków
Dzień 4 - wizyta w firmie zajmującej się recyklingiem 
Dzień 5 - wizyta w organizacjach, które zajmują się pakowaniem, kontrolowaniem jakości , drukowaniem i magazynowaniem
Dzień 6 - spotkanie dot. przedsiębiorstw społecznych , 
Dzień 7 - powrót