Pracownia Gospodarstwa Domowego 2013-11-06  
1 
  1. W Pracowni Gospodarstwa Domowego uczestnik ma możliwość: nauki przygotowania prostych posiłków , poznania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ m.in. czajnika bezprzewodowego, kuchenki elektrycznej i mikrofalowej, pralki, żelazka , robota kuchennego itp. nauki posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi stosowanymi w gospodarstwie domowym, poznania różnych artykułów spożywczych oraz zasad ich obróbki, wykorzystania i przechowywania nauki przygotowania przetworów z owoców i warzyw oraz ich przechowywania nauki prania i pracowania, wyrabiania samodzielności i doskonalenia czynności samoobsługowych , nauki i doskonalenia umiejętności nakrywania i dekorowania stołu, wdrażania prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków, wyrabiania nawyków higienicznych i estetycznych podczas wykonywania czynności kulinarnych , nauki planowania i dokonywania zakupów oraz dbania o higienę i porządek otoczenia z użyciem środków chemicznych stosowanych w kuchni. ^