Sprawozdanie2015-06-09  

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE  w Rakoniewicach z 2015 r.